Regulamin

 

 

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych reklam i ogłoszeń. Zastrzegamy sobie prawo do skracania nadesłanych tekstów. Poglądy zawarte w publikowanych materiałach są osobistymi opiniami ich autorów i niekoniecznie muszą odzwierciedlać poglądy Redakcji i Wydawcy.

Na podstawie art 25. ust. 1 pkt 1b prawa autorskiego Wydawca wyraźnie zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów opublikowanych w sieci portali Extra Polska bez uzyskania pisemnej zgody Wydawcy jest zabronione.

1. Korzystanie z forum w sieci reklamowej Extra jest bezpłatne a publikujący komentarz ponosi pełną odpowiedzialność przewidzianą polskim prawem za publikowane treści.

2. Zamieszczanie ogłoszeń w dziale OGŁOSZENIA wymaga uiszczenia opłaty zgodnej z cennikiem i REGULAMINEM SERWISÓW SMS. Wydawca konkretnego portalu www zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszenia z portalu (bez zwrotu opłaty) zawierających treści niezgodnych z postanowieniami obowiązującego prawa lub niniejszego regulaminu.

3. Usługa OGŁOSZENIA polega na dodawaniu przez użytkownika treści ogłoszenia, zdjęć i danych kontaktowych, następnie ww. dane są publikowane na portalu www.

4. Usługa OGŁOSZENIA jest świadczona na teranie Polski.

5. Publikując jakiekolwiek treści w sieci reklamowej użytkownik oświadcza, że:

a) ma pełne prawo do dysponowania wiadomością, zdjęciem lub filmem oraz, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do wiadomości, zdjęcia lub filmu, które nie są ograniczone na rzecz osoby trzeciej lub, że przysługują mu prawa do korzystania z wiadomości lub zdjęcia obejmujące w szczególności prawo do prezentowania wiadomości lub zdjęcia w internecie;
b) informacja zawarta w przesłanej wiadomości, zdjęciu lub filmie jest prawdziwa i nie wprowadza nikogo w błąd;
c) osoby utrwalone w wiadomościach lub zdjęciach, których zgoda jest konieczna do ich publikacji, wyraziły zgodę na publikację swojego wizerunku w szczególności w sieci internet.

6. Portale w sieci reklamowej zastrzegają sobie prawo do usunięcia treści opublikowanej przez użytkownika (a w tym także treści płatnych), jeśli naruszała ona będzie czyjeś dobra osobiste, ogólnie przyjęte normy społeczne, przepisy obowiązującego prawa lub niniejszego regulaminu.

 

 

 


 

Prognoza pogody:   

 

  

 GALERIE:

  

 


 

Redaktor Naczelna:
Sylwia Sobótka

e-mail: s.sobotka@media-polska.pl 

Extra Płońsk - Biuro Reklamy:
ul. Płocka 69, 09-100 Płońsk
Tel. 502 646 312 oraz: 534 902 094