Dziś jest: 4 Luty 2023    |    Imieniny obchodzą: Weronika, Mariusz, Andrzej

100 lat minęło… - Jubileusz I LO im. H. Sienkiewicza

2-3-liceum-zjazd-18.JPG

Weekend 15-17 września był wyjątkowy dla społeczności I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku. Placówka obchodziła 100-lecie istnienia. Była to również doskonała okazja do organizacji kolejnego - IX Zjazdu Absolwentów szkoły. Do tego wydarzenia przygotowywano się starannie od wielu miesięcy. Kilka pokoleń absolwentów, jak i obecni uczniowie oraz Rada Pedagogiczna placówki i pozostali pracownicy zapamiętają te dni na długo.

 

Piątek, 15 września był dniem niezwykle uroczystym dla całej społeczności szkolnej. Przecież nie często szkoła świętuje tak piękny jubileusz, jakim jest 100- lecie istnienia. Liceum przy Płockiej jest placówką opartą na historii i tradycji oraz na niezmiennych wartościach. „Wypuściła w dorosły świat” wiele pokoleń młodych ludzi.

Piątkowy dzień zgromadził w auli prawdziwe tłumy: zarówno uczniów, absolwentów, emerytowanych nauczycieli, jak i samorządowców. Wśród zaproszonych gości można było dostrzec m.in. Starostę Powiatu Płońskiego- Andrzeja Stolpę, Wicestarostę - Annę Dumińską-Kierską, Wiceburmistrz Miasta Płońska - Teresę Kozerę, przewodniczącego Rady Powiatu - Jana Mączewskiego, naczelnika Wydziału Oświaty - Pawła Dychto, Wójta Gminy Płońska - Aleksandra Jarosławskiego, Wójta Gminy Naruszewo - Beatę Pierścińską, ks. kanonika Edmunda Makowskiego. Wiele osób z tego grona reprezentowało właściwe sobie urzędy, ale również uczestniczyło w uroczystości w charakterze absolwentów szkoły.

 

- Jesteśmy tu nieprzypadkowo. Wszystkich nas bowiem łączy wspólna teraźniejszość. Uroczystość stulecia szkoły oraz IX Zjazd Absolwentów skłaniają do refleksji. Wydaje się, że najważniejsze z nich jest poczucie tożsamości budowanej dzięki pamięci. Szacunek do wspomnień to ukłon w stronę ludzi i wydarzeń, którzy wywarli wpływ na czas, w jakim żyjemy - powitały zebranych wicedyrektorki I LO Ewa Koperska i Karina Kmiecińska.

 

Prowadzące przybliżyły także historię trzech sztandarów, które w ten piątkowy dzień zostały uroczyście wprowadzone do auli. - Wśród sztandarów jeden pochodzi z okresu przedwojennego, ocalały dzięki poświęceniu różnych osób. To sztandar Miejskiego Gimnazjum i Liceum im. gen. Bronisława Pierackiego. Został on ufundowany w 1939 roku. Na sztandarze tym widnieje wizerunek Matki Boskiej Ostrobramskiej i Orła Białego w złotej koronie. Warto wiedzieć, że w okresie PRL orła pozbawiono korony, choć na szczęście zachowano sam sztandar. Dopiero w suwerennej Polsce, w 1992 roku po długiej przerwie korona została mu przywrócona. Obecny sztandar szkoły ufundowany został przez I Zjazd Absolwentów w 1961 roku. Najmłodszym jest sztandar Powiatowego Gimnazjum Publicznego im. Henryka Sienkiewicza – podkreślała wicedyrektor.

 

Następnie został odśpiewany hymn państwowy i hymn szkoły. Oprawę muzyczną uroczystości przygotował szkolny chór oraz zespół „Buczące Rysie” pod kierunkiem Marty Domańskiej, Justyny Sarzalskiej i Rafała Szymańskiego. Należy nadmienić, że chór składający się z licealistów i gimnazjalistów wystąpił w liczbie stu osób na stulecie szkoły.

 

W tak doniosłym dniu nie zabrakło wystąpienia gospodarza szkoły - dyrektora Ryszarda Buczyńskiego, który przedstawił historię 100 - lecia szkoły. Z sentymentem wspominał kadrę dyrektorską, która kształtowała wizerunek szkoły przez minione stulecie. Na uwagę zasługuje też fakt, że w 2017 roku obecny dyrektor obchodzi również 25-lecie pełnionej funkcji.

W trakcie uroczystości czterech absolwentów szkoły tj. Michał Kierzkowski, Piotr Wiśniewski, Sebastian Krzemiński i Szymon Piotr Rostek otrzymało nagrody finansowe za wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym z fizyki, historii i matematyki. Nagrody ufundowane przez Ryszarda Pytlaka wręczał osobiście dyrektor.

 

Wręczono pamiątkowe medale upamiętniające jubileusz, którymi uhonorowani zostali władze powiatu płońskiego oraz wójtowie gmin powiatu płońskiego.

Podczas uroczystości przyszedł też czas na przemowy zaproszonych gości.

 

Wójt Gminy Płońsk - Aleksander Jarosławski, powiedział: "Jubileusz 100 - lecia to okres działalności i pracy wielu pokoleń ludzi. Dziś obchodzi jubileusz placówka oświatowa Liceum Ogólnokształcącego w Płońsku - jedna z najstarszych szkół. Ma wspaniały dorobek, który powstał dzięki dyrektorom, nauczycielom i uczniom. To ludzie tworzyli historię tej szkoły i pozostawili trwały ślad historii naszego środowiska. Wielu absolwentów rozproszonych po całej Polsce, dziś chętnie wspomina lata szkolne i wraca do tej wspaniałej szkoły podczas zjazdu absolwentów. Krótkie chwile spędzone w starej klasie z koleżankami i kolegami na długo pozostaną w ich pamięci. W murach tej szkoły często uczyły się całe pokolenia. Gratuluję w imieniu mieszkańców gminy wspaniałego dorobku i życzę dalszych wspaniałych jubileuszy".

 

Na zakończenie uroczystości odbyła się część artystyczna, którą poprowadził absolwent Krystian Grzelak. Licznie zgromadzonej publiczności zaprezentowali się: Gabriela Majtczak, Łukasz Szostek i Martyna Małecka.

Uroczystości jubileuszowe były wspaniałą okazją do wspólnych spotkań absolwentów, byłych i obecnych pracowników szkoły oraz uczniów.

 

Następnego dnia w sobotę, 16 września odbył się IX Zjazd Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Płońsku. Zjazd podobnie jak obchody jubileuszowe 100-lecia I LO, przebiegał w uroczystej atmosferze. Zwieńczeniem tego spotkania był Bal Absolwenta.

 

KATARZYNA RÓLKA

FOT. KATARZYNA RÓLKA

 


 

Prognoza pogody:   

 

  

 GALERIE:

  

 


 

Redaktor Naczelna:
Sylwia Sobótka

e-mail: s.sobotka@media-polska.pl 

Extra Płońsk - Biuro Reklamy:
ul. Płocka 69, 09-100 Płońsk
Tel. 502 646 312 oraz: 534 902 094